OUR PARTNERS

BACKER BHV / NIBE

 • Björn Persson - Sales Engineer
 • Martin Biermann - Sales Engineer/ Technical consultant
 • Jerker Stråhle - Application engineering

AVALON INNOVATION

 • Per-Ola Svensson - Regional Manager  
 • Dieter Mandrich - Design Engineer, Mechanics
 • Mats Hellström - Design Engineer, Mechanics

MÄLARDALENS HÖGSKOLA ESKILSTUNA/VÄSTERÅS

 • Monica Odlare - Professor i Miljöteknik
 • Erik Dahlquist - Professor i Energiteknik
 • Ida Sylwan - Doctoral Student  in Energy and Environmental Engineering
 • Joakim Jansson - Tekniker MDH

BRANDT AB

 • Jan Brandt - Assistent professor in Information Design
 • Max Brandt - 

BUSINESS SWEDEN AB

 • Sven Sievers - International Business Developer
 • Anna-Paula Jonsson - Project Manager Eastern Africa

RISE

 • Sten Grahn -  MSc och Teknologie doktor med produktionssystem som specialitet. Även Senior lecturer vid MDH.
 • Sten Stenbeck - Senior Projektledare - Emergin Markets 

KLARA FASTIGHETER AB

 • Mattias Stjernström - Ägare
 • Tobias Spångberg - VD

LÄKARMISSIONEN

 • Tove Engström - Projektledare Samverkansplattformen genom Vinnova 

ENERGIFÖRBÄTTRING I VÄST AB/MORGONSOL

 • Johan Ahlgren - VD och ägare till Energiförbättring i Väst AB
 • Leif Karlsson - VD och ägare Ingengjörsfirman Leif Karlsson AB

ESEM - ESKILSTUNA/STRÄNGNÄS ENERGI & MILJÖ

 • Admir Ibrisevic - VA Chef
 • Peter Andersson - Produktionschef  VA
 • Jan Fridell - Arbetsledare Ekeby Våtmark

IAS - INTERNATIONAL AID SERVICES

 • Andreas Zetterlund - Head of Marketing and Fundraising Department
LAURITZE ORD & HANDLING
 • Lotta Löwhagen Lundberg - Ägare och VD
LCS - Lundby Container service
 • Tobias Hugosson - Sales Manager
HANS LUND KONSULT ESKILSTUNA
 • Hans Lund - Utvecklare/Företagsledare
STÅLEXPERT
 • Christer Åslund - Doctor of Technology, Fellow of the Royal Swedish Academy of Engineering Science

PATENTUTFORMARE OCH PATENTADMINISTRATÖR

 • Lars Malmqvist Dr. Teknologie Fysik, Ehrner&Delmar, Stockholm

REVISORER

 • Andreas Mathiasen, Grant Thornton AB

JURIDIK

 • Advokat Per Bergsten, Bergstens advokatbyrå
 • Advokat Petter Kjöllerström DLA Nordic